Tư vấn thiết kế thi công


TƯ VẤN

 • Tư vấn về công nghệ môi trường;
 • Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Tư vấn lập Bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm;
 • Tư vấn lập Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Tư vấn xin Giấy phép khai thác nước mặt;….

THIẾT KẾ, THI CÔNG

Thiết kế, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Thiết kế xây dựng công trình xử lý môi trường: nước thải, khí thải, chất thải rắn. Chúng tôi luôn tôn trọng và thực thi theo nguyên tắc:

 • Đáp ứng qui chuẩn môi trường
 • Thuận tiện trong vận hành
 • Tự động hóa cao
 • Chi phí đầu tư hợp lý
 • Chi phí vận hành thấp
 • Chi phí bảo trì tối thiểu
 • Tiết kiệm diện tích
 • Đảm bảo mỹ quan công nghiệp
 • Dễ dàng mở rộng, nâng cấp

 HỆ THỐNG XỬ L‎Ý

 •  Hệ thống xử lý nước cấp;
 •  Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp;
 •  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt;
 •  Hệ thống xử lý khí thải
 •  Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí…

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 •  Xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT)
 •  Chuyển giao, vận hành, chuyển giao (TOT)
 •  Vận hành & bảo trì hệ thống (O & M)