Dòng sản phẩm

Hóa chất xử lý nước HN-392

HN-392 bẻ gãy các liên kết mạch vòng và dẫn xuất chất tạo màu bằng hỗn hợp Oxy hóa khử mạnh và chất trao đổi ion
Chi tiết