Dòng sản phẩm

Hóa chất xử lý nước HN-377

Là hỗn hợp các khoáng chất và thành phần điều chỉnh pH rộng từ 9-14 nhưng không sinh ra muối hòa tan và tăng tốc độ kết tủa lơ lửng.
Chi tiết