Dòng sản phẩm

TRIỆT TIÊU MÙI TỨC THÌ

Triệt tiêu tức thì các mùi hôi khó chịu nhất và nồng độ phát tán mùi cao từ: rác thải, cao su, thủy sản, thuộc da, mùi sản xuất công nghiệp khác . . .
Chi tiết