Dòng sản phẩm

Chế phẩm sinh học khử mùi rác thải

- HN-FAR là chế phẩm sinh học chứa vi sinh vật có lợi dạng lỏng, màu nâu, mùi men nhẹ. - HN-FAR hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ 5 – 50oC, pH 5 - 9.
Chi tiết