Dòng sản phẩm

Chế phẩm sinh học khử mùi HN-FAR

• HN-FAR là chế phẩm sinh học khử mùi chế biến cao su, khử mùi hôi khí thải cho tất cả các công đoạn chế biến mủ cao su tự nhiên
Chi tiết