Hóa chất xử lý nước HN-392

  • HN-392 bẻ gãy các liên kết mạch vòng và dẫn xuất chất tạo màu bằng hỗn hợp oxy hóa khử mạnh và chất trao đổi ion

ỨNG DỤNG

HOA NƯỚC cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau ứng dụng riêng cho từng ngành nghề:

  • Xi mạ
  • Dệt nhuộm

HIỆU QUẢ XỬ LÝ

  • Thời gian phản ứng: 5' - 7'
  • Thời gian lắng: 30' - 1.5h
  • Nâng cao hiệu quả xử lý vi sinh
  • Lượng bùn ít
  • Không gây hại cho môi trường
  • Hiệu xuất khử màu: 50% - 98%
  • Giảm chi phí vận hành: 30% - 45%