Hóa chất xử lý nước HN-378

 

•    Là hỗn hợp khoáng chất, thành phần oxy hóa khử, dung dịch với dãy pH từ 3 – 4 thúc đẩy nhanh quá trình keo tụ và tạo bông cặn lớn, tăng cường khả năng lắng các kết tủa lơ lửng.
•    HN-378 giúp cải thiện mùi, độ đục, oxy hóa các chất hữu cơ, vô cơ và ...

ỨNG DỤNG

HOA NƯỚC cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau ứng dụng riêng cho từng ngành nghề:

 • Bao bì.
 • Xi mạ
 • Thuộc da
 • Nước thải KCN
 • Thủy sản
 • Dệt nhuộm
 • Chế biến thực phẩm
 • ...

HN-378 kết hợp HN-377 cho ra qui trình xử lý hóa lý hoàn chỉnh.

HIỆU QUẢ XỬ LÝ

 • Hiệu quả xử lý COD: 50% - 95%
 • Hiệu xuất khử màu: 60% - 85%
 • Thời gian phản ứng: 2' - 7'
 • Thời gian lắng: 5' - 30'
 • Giảm chi phí vận hành: 20% - 40%