Hóa chất xử lý nước HN-377

 • Là hỗn hợp các khoáng chất và thành phần điều chỉnh pH rộng từ 9-14 nhưng không sinh ra muối hòa tan và tăng tốc độ kết tủa lơ lửng.
 • Khử COD, BOD, TSS, kim loại nặng, độc tố, và các chất hữu cơ khác.

ỨNG DỤNG

 • HN-377 kết hợp với HN-378: xử lý các kim loại nặng và các chất hữu cơ khác, khử COD, BOD, TSS, Chrome IV, III.
 • HN-377 kết hợp với HN-392: xử lý màu ngành dệt nhuộm rất hiệu quả
 • HN-377 kết hợp với HN-394: xử lý nước thải thuộc da
 • HN-377 kết hợp với HN-386 xử lý xi mạ, loại bỏ hiệu quả Cr+6, Cr+3, Zn, Cu, Ni, Pb...

          

HIỆU QUẢ XỬ LÝ

 • Thời gian phản ứng: 5'-7';
 • Thời gian lắng: 30'-1.5h;
 • Nâng cao hiệu quả xử lý vi sinh;
 • Lượng bùn ít;
 • Không gây hại cho môi trường.