KHỬ MÙI KHÍ SẤY MỦ CAO SU

HN-FAR RI

-    Đông Mủ

-    Nước thải cao su.

-    Sấy mủ cốm, mủ tạp, phế phẩm.

-    Chế biến mủ cốm, mủ tạp, mủ serum, phế phẩm

-    Buồng sấy, ống khói, kho chứa, máy móc thiết bị.

-    Xúc tác làm tăng tóc quá trình phân hủy hữu cơ.

-    An toàn cho con người, môi trường như đất, nước, không khí.