TRIỆT TIÊU MÙI TỨC THÌ

HN-FAR 7.6

Triệt tiêu tức thì các mùi hôi khó chịu nhất và nồng độ phát tán mùi cao từ: rác thải, cao su, thủy sản, thuộc da, mùi sản xuất công nghiệp khác . . .

HẤP THỤ RẤT NHANH các khí gây mùi khó chịu như NH3, H2S, NO2

Xúc tác làm tăng tóc quá trình phân hủy hữu cơ.

Phục hồi và tăng cường hệ vi sinh vật có lợi.

Ức chế vi khuẩn gây bênh (Salmonella, Staphyllococcus, Vibrio, Fecal cotiform)

An toàn cho con người, môi trường như đất, nước, không khí.