Hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2012-2014

14/03/2012
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Tổng cục Môi trường đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.
Theo đó, Công đoàn Tổng cục đã chỉ đạo Công đoàn các cấp bám sát các sự kiện chính trị của đất nước và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức nhiều đợt học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên.
 
Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp trong Tổng cục đã tích cực tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm, như: Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7),... Qua đó giúp các công đoàn viên hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của đất nước, xây dựng tình cảm gắn bó với đơn vị, tập thể, tạo nên bầu không khí đoàn kết, sôi nổi, tăng hiệu quả cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.
 
Đặc biệt, Công đoàn Tổng cục Môi trường đã tổ chức thường xuyên các giải văn nghệ, thể thao, như: Hội thi âm vang xanh tổ chức thường niên 2 năm 1 lần, thu hút được hơn 200 cán bộ, diễn viên trong và ngoài Tổng cục tham gia; hằng năm, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giải bóng đá Tổng cục Môi trường, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ trong toàn Tổng cục.
 
Đại hội đại biểu lần thứ hai diễn ra có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2009- 2012; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước./.
Linh Hương (VEA)