Đăng nhập

 • Định hướng phát triển

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  HOA NƯỚC sản xuất và cung cấp các sản phẩm sinh học công nghệ phục nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm…

  Các dòng sản phẩm sinh học của HOA NƯỚC là cuộc cách mạng xanh, sản phẩm ứng dụng sản xuất tận dụng được tiềm năng trong nước, chuyển biến hội nhập tích cực vào việc thực hiện ”cuộc cách mạng sinh học “ của thế giới đã được khởi động mạnh trên qui mô công nghiệp lớn từ những năm 1980, và cho đến nay, điều này vẫn được khẳng định “là cứu cánh để  giúp giải quyết “vấn nạn về an toàn thực phẩm “hiện nay và trong tương lai của thế giới.

  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  HOA NƯỚC hợp tác với các đối tác chiến lược có uy tín trong và ngoài nước, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và nghiên cứu sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường: nước thải, khí thải… đáp ứng nhu cầu giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp