Chương trình hành động môi trường

10 hành động bảo vệ môi trường đơn giản
06-03-2012

10 hành động bảo vệ môi trường đơn giản
chi tiết


Môi trường – làm thế nào để bảo vệ?
06-03-2012

Hành tinh của chúng ta đang gặp rắc rối! Hầu như mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khác nhau về môi trường: ô nhiễm, mưa axit, biến đổi khí hậu, việc phá hủy rừng nhiệt đới và môi trường sống hoang dã khác, sự suy giảm và tuyệt
chi tiết